Related products
 • Super Kazak
 • Super Kazak
 • Afshar kilim
 • Aryan gazni rug
 • Aryan gazni runner
 • Aryan gazni wool rug
 • Persian Hamadan rug
 • Persian Hamadan rug
 • Persian Hamadan rug
 • Antique Persian Heriz carpet
 • Antique Sasavan kilim
 • Luri balsht bag
 • Persian Gabba rug
 • Gabba runner
 • Antique Quashgai rug
 • Antique Persian Khamseh rug
 • Antique Hadji Jali Tabriz rug
 • Antique Varamin rug
 • Antique Sanjabi Kurd rug
 • Antique Persian Tafresh rug
 • Antique Khamseh rug
 • Antique Persian Kirman rug
 • Antique Khamseh chicken rug
 • Antique Khamseh rug
 • Antique Saruk Malayor rug
 • Antique Sherkalu Quashgai rug
 • Antique Varamin rug
 • Turkish Dosmalti rug
 • Quashgai kilim
 • Antique Qashgai kilim

Ziegler carpet

FC465

Condition: New

SOLD

Lovely Ziegler carpet in gazni wool.

Details

Dimensions2.97 x 1.99m